زندگی نامه

                                                  زندگی نامه استاد محمد رئوفی ( مهر ) 

نام : محمد                                                

نام خانوادگی : رئوفی                     

 تخلص : مهر

متولد : 1304 شمسی                

 محل تولد : شهر همدان                 

شغل : دبیر دبیرستان ها و مدرس دانشسرای های   تربیت معلم همدان

استاد محمد رئوفی مهر در سال 1304 خورشیدی در شهر همدان  درخانواده ای از طبقه متوسط دیده بجهان گشود پدرایشان به شغل آزاد ( قنادی) اشتغال داشت و استاد دوران کودکی را تا سن تعلیم وتربیت تحت تعالیم پدر و مادر گذرانیده و سپس به اهتمام پدر و شوق و علاقه وافری که به تحصیل علم  داشت به مکتب خانه وارد و در آنجا تعلیمات مقدماتی را نزد مکتب داران آن زمان گذرانیده و با تاسسیس مدارس رسمی به دبستان محمدیه با مدیریت آقایان مدیر و زرین قلم وارد شده و دوره ابتدائی را در آن مدرسه سپری میکنند. در سال 1319 پس از اتمام دوران ابتدائی چندسالی را به شغل آزاد پرداخته و در سال 1327دوران دبیرستان را بطور داوطلب در سه مقطع سیکل اول و دوم توامان به پایان رسانیده به دیپلم ادبی نائل گردیدند ومقارن با  همان سال ها به خدمت آموزش و پروش درمی آیند و مدتی در مدارس ابتدائی شهرهمدان به شغل تدریس میپردازند در سال 1336 همزمان در دو رشته دانشگاهی((رشته حقوق دانشگاه تهران و  رشته فلسفه و علوم تربیتی در دانشسرای عالی تربیت معلم تهران ) به تحصیل مبپردازند . با توجه به اینکه روسای دانشگاه تهران به تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی  ایراد وایشان رامخیر به انتخاب تحصیل در  یک رشته  می نمایند که نهایتا با توجه به اینکه در داتشسرای عالی تعهد خدمت در آموزش و پرورش داشته اند و با ملحوظ داشتن عشق و علاقه ای به تدریس پس از دو سال و نیم تحصیل دررشته حقوق از ادامه تحصیل در آن رشته انصراف و در سال 1340 از دانشسرای عالی تربیت معلم موفق به اخذ لیسانس در رشته فلسفه و علوم تربیتی میگردند و بر اساس تعهدی که داشتند به زادگاهشان  همدان مراجعت و با انتصاب مجدد در آموزش و پرورش در دبیرستان ها ی شهر همدان  و همچنین مدتی را بعنوان راهنمای تعلیماتی معلمان در شهرستان رزن از توابع استان همدان به تدریس میپردارند و با تاسیس مراکز تربیت معلم ( مقدماتی و راهنمائی) که جهت  تربیت معلم در مقاطع ابتدائی و راهنمایی تحصیلی در همدان افتتاح گردیدند بطور تمام وقت در مراکز مذکور به تدریس و تربیت معلمان اشتغال داشتند . در سال 1342  با سرکار خانم فاطمه ناظری که ایشان هم از تحصیلکردگان مرکز تربیت معلم بودند و به امر تدریس اشتغال داشتند ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر و دو فرزند دختر به نام های امیر حسن " گیتی و حوریه میباشد که آنان هم دارای تحصبلات و مدارج  عالی دانشگاهی میباشند و دختران به امر تدریس وپسر ایشان به امر وکالت ومشاروه حقوقی اشتغال دارند . استاد محمد رئوفی (مهر) پس از سالیان متمادی که در مراکز مختلف آموزشی به تربیت فرزندان این آب و خاک اهتمام ویژه و دانش آموختگان زیادی تحت تعلیم  داشتند و هم اکنون در زمینه و رشته های مختلف از بزرگان و افراد مفید در جامعه میباشند"   نهایتا در سال 1363 با افتخار بازتشستگی نائل گردیدند با عنایت به اینکه  تحقیق مطالعه و برای ایشان از اولویت خاصی در زندگی برخوردار بود وهمواره در این زمینه فعالیت داشتند پس از بازنشستگی نیز وقت خود را مصروف این موضوع و همچنین فعالیت در زمینه های مختلف فرهنگی " ادبی و اجتماعی در انجمن های ادبی و هنری و نهاد های اجتماعی  و همچون قبل به نوشتن مقالات و کتب متعدد اقدام  مینمودند و در غروب غم انگیز روز چهارشنبه 22 شهریورماه 1396 بدرود حیات گفتند

خصوصیات اخلاقی و شخصیتی :

 استاد رئوفی مهر از خصوصیات اخلاقی و شخصیتی خاصی برخودار بودند بدرستی آنچه که همه انسانها به تخلق این اخلاق رفتار ها سفارش شده اند و بطور خلاصه واجد همه صفات وویژگی های یک انسان مفید و موثر بودند

دوستی و محبت :

 انسانها برای ایشان از ارزش و احترام زیادی برخودار بودند  فارغ از اینکه در چه سطحی یا سنی قرار دارند ایشان اعتقاد داشتند که انسانها را فارغ از هرگونه انگیزه ای باید بی بهانه دوست داشت و با رفتار خود این را به همگان خصوصا خانواده تعلیم میداند . و دراثر این خصوصیت افراد از کودک و نوجوان تا افراد بزرگسال مجذوب رفتار و شخصیت ایشان می شدند .

وفای بعهد:

  اهمیت خاص به انجام تعهدات و قول و قرار ها  از ایشان شخصیتی ساخته بود که خود را ملزم به انجام آنها در موعد مقرر وحتی جلوتر از آن می دانستند و مهم تراز آن این بود که آنهارا اولویت بندی نمی کردند که آنرا که اهمیت کمتری داشت از انجام آن صرف نظر کنندیا به زمانی دیگر موکول کنند" از نظر ایشان تمامی قول و قرار ها و تعهدات اعم از مهم و غیر مهم مالی و غیر مالی در موعدش باید انجام میشد .

امانتداری :

ایشان به واقع امانتداری را از مشخصه های بارز افراد قلمداد مینمودند و در همه زمینه های زندگی تعمیم میداند بخصوص در امور  تحقیق و تفحص در مسائل علمی و ادبی " تالیفات و تقریرات رعایت این اصل را می نمودند بطوریکه در آثار ایشان مشهود میباشد "  و این ویژگی درسایر شئون زندگی ایشان کاملا مشخص بود .

 

 

 

احساس مسئولیت :

شخصیت ایشان بگونه ای شکل گرفته بوده که نمی توانستند نسبت به اوضاع و احوال آنچه که در  جامعه و اطراف ایشان می گذشت بی تفاوت باشند و هر جا که  احساس میکردند لازم است اقدامی انجام گیرد پیگیری و اقدام می نمودند و در همه زمینه ها دارای نظر و عقیده  بر مبنای شناخت علمی و واقعی بودند  و تا موضوعی و نظری برای ایشان کاملا از نظر علمی " عقلی و منطقی ثابت و مسجل نمی شدآن را  نمی پذیرفتند . حساسیت ایشان به مسائل  و رفتارها  بگونه ای بود که حتی نسبت کوچکترین  رفتار ها دقت  داشتند که نمونه آن را که منتهی به اقدام برای ترجمه روان و سلیس آیات قرآن کریم گردیداز  رفتار و واکنش یکی از دانش آموزان ایشان که در کلاس درس  قرآن انجام داده بود  " می توان نام برد . هر جاکه موضوعی رامشاهده یا آگاهی می یافتند  که نیاز به اقدام دارد نسبت به آن دقت  و با مراجعه به مراجع مربوط به طرح آن  اقدام و تاحل نمودن آن پیگیری میکردند. در زمینه نقدمسائل ادبی و اجتماعی مواردی را که تشخیص میدانند مطرح و از طریق روش های مختلف و منطقی پیگیری مینمودند.

رعایت حقوق دیگران :

از دیگرخصوصیات ویژه ایشان بودکه اهتمام جدی به آن داشتند و همچنین نسبت به  مسائل مالی بسیار دقیق و از واسوس زیادی برخوردار بودند  و مراقبت و مواظبت میکردند و حقوقی را که نسبت به دیگران بعهده داشتند تمام وکمال به انجام برسانند شاید این ویژگی کامل کننده تمامی ویژگی های دیگری است در مورد ایشان برشمرده شد .

صداقت و صراحت :

 در شئون مختلف زندگی شیوه ای کاملاصادق "  صریح و شفاف داشتند ضمن اینکه هیچگاه ازمرز احترام به دیگران خارج نمیشدند و در بیان نظرات و اعتقادات نیز همین روش را داشتند نظرات خودرا که بر پایه عقل ومنطق و اخلاق استوار بود در کمال احترام و فارغ از هرگونه انگیزه ای که شائبه منافع شخصی برای ایشان ایجاد کند بیان مینمود و بهمین جهت افراد و نهاد های که در جامعه با ایشان ارتباط داشتند به لحاظ خلوص و اطمینان از حس نیت جذب رفتار و منش و پذیرای  نظرات ایشان میشدند البته ایشان هیچگاه ادعای کامل بودن یا تحمیل نظرات خودرا نداشتند لکن در بیان نظرات خود صراحت و شفافیت را در نظر داشتند .  هیجگاه بطور مستقیم به  نصیحت و پند واندرز به دیگران مبادرت نمی کردند بلکه این رفتار ومنش ایشان بود که الگوبرای  خانواده و دوستان و آشنایان بود والبته اگرشرایط بگونه ای میشد که نیاز به توصیه و گفتگتوی مستقیم می بود به آن اقدام می نمودند  .

انتقاد پذیری :

استاد رئوفی مهر نسبت به آنچه در اطرافش می گذشت حساس و دارای نظر و عقیده و نظرات خودرا بیان مینمود به همین میزان هم در قبال انتقادات و پیشنهادات به نظرات " رفتار ها و آثار شان نیز پذیرای پیشنهادات و انتقاداتی که بر پایه اصول علمی " عقلی " منطقی و اخلاقی قرار داشت بودند .

استعدادو حافظه :

 ایشان از استعداد و قدرت حافظه ای بسیار  قوی برخوردار بودند به لحاظ استعداد با توجه به اینکه پس از اتمام دوره ابتدائی چند سالی را به شغل آزاد در نزد پدر اشتغال داشتند ولی همیشه دغدغه تحصیل و مطالعه داشتند بطوریکه پس از چند سال دوری از درس هنگامیکه مجددا شروع به ادامه تحصیل میکنند موفق میشوند بصورت داوطلب دوره های سیکل اول و دوم ودپیلم متوسطه را طی دوسال بگذرانند و موفق به اخذ دیپلم ادبی گردند .

هنر :  ایشان معتقد بودند که هنر پدیده ای است که میتواند انسان را از زشتی و پلیدی دور کرده و به وی معنی ببخشد به عقیده ایشان هنر در ضمیر انسانها  نهفته است . معتقد بودن اگر انسان عزت نفس داشته باشد  می تواند عقده های سرکوفته خود را از طرق مختلف از جمله گرایش به هنر تسکین بخشد و اینجاست که هنرمند برای تسکین و آرامش روح خود به خلق آثار میپردازد . و اگر فرد عزت نفس نداشته باشد " عقده های سرکوفته وی را به باطل کشانیده و ممکن است این عقده ها بصورت کارهای ناپسند ظهور کند و معتقد بودند که شعر نوعی هنراست که عواطف را بیان میکند . در مورد مطالعه نیز ایشان معتقد بودند مطالع فی نفسه هدف نیست نتیجه ای که از مطالعه عاید انسان می شود هدف است . انسان باید هدفمند باشد بعد از مشخص شدن هدف انتخاب اهمیت پیدا میکند . منبع: http://raoufimehr.blogfa.com/